Logo de Waag

Algemene rechtspraktijk

Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in.

Algemene rechtspraktijk
In de algemene rechtspraktijk spelen met name kwesties op het gebied van het “verbintenissenrecht”. Het verbintenissenrecht valt grofweg uiteen in twee categorieën verbintenissen: verbintenissen die voortvloeien uit overeenkomst of uit de wet.

Verbintenissen uit overeenkomst
Bij verbintenissen uit overeenkomst valt onder meer te denken aan de correcte nakoming van wat tussen partijen is afgesproken. Dat kan bijvoorbeeld betrekking hebben op een:

  • leenovereenkomst
  • consumentenkoop
  • aan- of verkoop van een woning of bedrijfspand
  • betaling van een factuur of het onbetaald blijven daarvan

Verbintenissen uit de wet
Verbintenissen die voortvloeien uit de wet zijn bijvoorbeeld:

  • de verplichting tot zorgvuldig handelen jegens de ander(en) en onrechtmatige daad
  • burenrecht

Win tijdig advies in
Wanneer iemand een met u gemaakte afspraak niet of niet juist nakomt of onrechtmatig jegens u handelt (waardoor u materiële en/of immateriële schade lijdt) en u wilt daar werk van maken, dan is het raadzaam tijdig advies in te winnen zodat u geen rechten verspeelt. Hetzelfde geldt wanneer u wordt aangesproken tot nakoming van een overeenkomst of tot vergoeding van schade die u aan een ander zou hebben toegebracht en u wilt hiertegen verweer voeren.

Wij kunnen u over uw rechten en plichten in dergelijke gevallen informeren, een inschatting maken van uw kansen in een procedure en desgewenst uw belangen in  een procedure of daarbuiten behartigen. Onze advocaten hebben een ruime kennis en (proces)ervaring op dit terrein.

Rechtsgebieden van De Waag Advocaten

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Neem contact op

Heeft u een vraag aan een van onze advocaten? Dan kunt u deze stellen met behulp van het onderstaande contactformulier.

Rechtsgebied in contact

Vragen beantwoord

Veelgestelde vragen (FAQ)

dit is antwoord 1
dit is antwoord 2
dit is antwoord 3
dit is antwoord 4
dit is antwoord 5