Logo de Waag

Informatie

Samenwerking

Samenwerking
Sinds 2023 is De Waag Advocaten een samenwerkingsverband tussen maatschap De Waag Advocaten (advocaten: mr. M. Koel en mr. M. Withaar) en C. Okken Advocatuur (advocaat: mr. C. Okken).

Hoe ziet de samenwerking eruit?
Opdrachten worden aan maatschap De Waag Advocaten of C. Okken Advocatuur separaat gegeven. Voor u als cliënt moet duidelijk zijn met wie de opdracht wordt gesloten. Wie uw zaak zal behandelen wordt tijdens de intake met u besproken. De advocaten factureren vervolgens ieder apart en zijn ook jegens de cliënt verantwoordelijk voor hun eigen opdrachten.

samenwerking
algemene informatie overig

Overige informatie

Algemene voorwaarden
Op alle opdrachten aan De Waag Advocaten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Indien u hierover vragen heeft of deze voorwaarden voor u onduidelijkheden bevatten, aarzelt u dan niet om ons uitleg te vragen.

Klacht
Hoewel wij ons uiterste best doen onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn, kan het toch voorkomen dat u niet tevreden bent over de wijze van behandeling van uw zaak of eraan twijfelt of uw belangen wel op juiste wijze worden behartigd. Wij stellen het op prijs dat u dit zo tijdig mogelijk aangeeft. Het is goed dit in eerste instantie met de behandelend advocaat zelf te bespreken. Leidt dit niet tot het wegnemen van uw ontevredenheid of twijfel, dan kunt u vervolgens contact opnemen met onze interne klachtenfunctionaris. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons klachtenreglement. Het klachtenreglement van De Waag Advocaten is op alle opdrachten aan De Waag Advocaten van toepassing.

Derdengelden
De Waag Advocaten beschikt niet over een derdengeldenrekening. Wij dragen er zorg voor dat derdengelden rechtstreeks worden overgemaakt naar de rechthebbende.

Privacyverklaring
De Waag Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die we anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.